LOADING

Type to search

စစ္ကိုင္းျမိဳ႕က ယိုးဒယားေတြေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေရွးေဟာင္း မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီး

စစ္ကိုင္းျမိဳ႕က ယိုးဒယားေတြေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေရွးေဟာင္း မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီး

Bagan Thar May 19, 2019
Share

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီး (သို႔) ယိုးဒယားသိမ္ေတာ္ႀကီး

တစ္ေန႔ ကြ်န္ေတာ္စစ္ကိုင္းသို႔ သြားစရာရွိ၍ တစ္ခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္အၾကံျဖင့္ ေရွးေဟာင္းေနရာစံုႏွံ႔စပ္လွသည့္ စာေရးဆရာကိုရန္ေနာင္စိုးအား စစ္ကိုင္းဝန္းက်င္ေလ့လာစရာေလးေတြၫႊန္းပါဦးဟု လွမ္းေမးရာ ၎မွ စစ္ကိုင္းက ယိုးဒယားသိမ္ေရာက္ၿပီးၿပီလားဟု ေမးပါသည္။ နာမည္ၾကားရံုႏွင့္ပင္ စိတ္ဝင္စားမိေလၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္က မေရာက္ဖူးေၾကာင္းေျပာရာ ကိုရန္ေနာင္စိုးမွ ထိုသိမ္ႀကီးအတြင္း၌နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီအခ်ိဳ႕က်န္ေသးေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းငါးထပ္ႀကီးဘုရားအနီးတြင္တည္ရွိေၾကာင္း၊ သြားေရာက္ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာဆိုပါသည္။ ႏွစ္ခါေျပာစရာမလို မိမိအႀကိဳက္ျဖစ္၍ ဟန္က်ေလသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အၿမဲတေစရွာေဖြလမ္းၫႊန္ေပးသည့္အတြက္ ကိုရန္ေနာင္စိုးအားလည္း ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။

သို႔ႏွင့္ စစ္ကိုင္းသို႔ေရာက္ၾက၍ အတူပါလာသည့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္မွ ေရႊဉာဏ္ေတာ္စူးေရာက္ေတာ္မူလ်က္ ႐ိုးရာပါးစပ္လမ္းၫႊန္ကို အားမကိုးဘဲ Google map ၫႊန္းသည့္အတိုင္း အားကိုးသြားၾကရာ အေတာ္ပင္သြားရ၍ ရြာလည္ေနၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးမွ မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီးဆီသို႔ေရာက္ေလသည္။ မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီး(သို႔)ယိုးဒယားသိ္မ္ေတာ္ႀကီးသည္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ငါးထပ္ႀကီးဘုရား ေတာင္ဘက္ယြန္းယြန္းမနီးမေဝးရွိ မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္တြင္ တည္ရွိသည္။

ငါးထပ္ႀကီးဘုရားေရွ႕လမ္းမႀကီးမွ မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းလမ္းခြဲေလးအတိုင္းဝင္သြားပါက မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ အဝင္မုခ္မေရာက္မီ လမ္း၏ေတာင္ဘက္ျခမ္း စတုရန္းပံုကာရံထားေသာတံတိုင္းရံတား၏ အလယ္တြင္ အမရပူရလက္ရာဟုယူဆရသည့္ ဤမဟာသိမ္ေတာ္ႀကီးကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပုဂံရွိ ဘိုးေတာ္ေကာင္းမႈ ဥပါလိသိမ္ႏွင့္အေတာ္ပင္ဆင္တူေလသည္။ သိမ္တစ္ခုလံုးကို အုတ္၊ အဂၤေတတို႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္၍ ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္ပါမူ အျပင္ဘက္ရွိအဂၤေတပန္းလက္ရာတို႔မွာ ပိုမိုအႏုစိတ္လ်က္ ပုဂံဥပါလိသိမ္ထက္သာေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရာက္ရွိသည့္အခါ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းရွိ ဆရာေတာ္တစ္ပါးမွ ေသာ့လိုက္ဖြင့္ေပးပါသည္။ အတြင္းတြင္ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားက်န္ေသးေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ့ခတ္ထိန္းသိမ္းထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ သိမ္အတြင္းသို႔ေရာက္သည့္အခါမူ အဘယ္ေၾကာင့္ ယိုးဒယားသိမ္ဟု အမည္တြင္ရျခင္းကို သိမ္အတြင္းရွိ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားက ေထာက္ခံလ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိလိုက္ရပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အတြင္း၌က်န္ရွိေနေသးသည့္ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားတြင္ပါေသာ ဗုဒၶပံုေတာ္မ်ား၏ဟန္ပန္၊ သီတင္းသံုးရာ ပလႅင္ေတာ္ႏွင့္ျပသာဒ္ပါေက်ာင္းေဆာင္၊ ေဘးဘက္ဝဲယာမ်ားရွိ ထီးေတာ္မ်ား၊ ကုကၠားမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ားအားလံုးတို႔ႏွင့္တကြ မ်က္ႏွာက်က္အလွဆင္ေရးဆြဲထားေသာ ပန္းပြင့္၊ ပန္းႏြယ္မ်ား၊ကႏုတ္ပန္းပံုမ်ား စသည္တို႔သည္လည္း ယိုးဒယားပံုစံ႐ိုးရာဟန္မ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ သက္တမ္း၂၀၀ေက်ာ္နီးပါးခန္႔ရွိမည္ဟု ယူဆရေသာ ဤသိမ္ေတာ္ႀကီးအတြင္းရွိ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားမွာ မူလကနံရံအျပည့္ရွိခဲ့ပံုေပၚေသာ္လည္း နံရံ ေအာက္ေျခပိုင္းအမ်ားစုမွာ ဒံုစား၍ပ်က္စီးကုန္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ျပားကပ္၍ျပဳျပင္လိုက္ရသည္ဟု ဆရာေတာ္ကဆိုပါသည္။

မိုးယိုသျဖင့္ အမိုးကိုလည္း ျပဳျပင္ထားရသည္ဟုမိန္႔ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္လည္း ျခမ်ားေရာက္ေနၾက၍ ဆရာေတာ္မွ နံရံပန္းခ်ီမ်ားပ်က္စီးကုန္မွာစိုးရိမ္ေနသည္။ ဆရာေတာ္မ်ားမွ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနအား အေျခအေနမ်ားကိုအေၾကာင္းၾကားေသာအခါ တာဝန္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ားလာေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ အခ်ိန္မွီျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းပါမည္ဟု ကတိေပးသြားေသာ္လည္း ၂လေက်ာ္သည့္တိုင္ေအာင္ လာေရာက္ျပဳျပင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဆရာေတာ္မွမိန္႔ပါသည္။

ဆက္လက္၍ဆရာေတာ္က ေရွးအခါကဤေနရာတဝိုက္သည္ ယိုးဒယားမ်ားေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ယိုးဒယားစုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္က သိမ္ဝင္ၾကလွ်င္ ၿမိဳ႕ထဲကပင္ ဤသိမ္ႀကီးသို႔လာေရာက္သိမ္ဝင္ၾကေၾကာင္း၊ ယခုတိုင္လည္း သိမ္အျဖစ္အသံုးျပဳေနဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားတြင္လည္း ယိုးဒယားဧည့္သည္မ်ား အလာမ်ားေၾကာင္း တစ္ဆက္တည္းမိန္႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္အျပင္ဘက္ကို ေလ့လာၾကရာ ျပတင္းေပါက္မ်ားအား အလွဆင္ထားသည့္ အဂၤေတလက္ရာဒ႑ာရီေကာင္မ်ားသည္ ျပတင္းေပါက္တစ္ေပါက္ႏွင့္တစ္ေပါက္မတူညီဘဲ ကြဲျပားေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ဥပမာ ျပတင္းေပါက္တစ္ေပါက္တြင္ နဂါးႏွင့္ဂဠဳန္တို႔အား အလွဆင္ထားလွ်င္ ေနာက္တစ္ေပါက္က နယားႏွင့္ပဥၥ႐ူပ အစရွိသျဖင့္ အလွဆင္ထားေလသည္။ ဆြမ္းသင္ပုတ္တို႔တင္ရာ ေက်ာက္တိုင္မ်ားက်န္ေသးသည္ကိုလည္းေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ သိမ္အေနာက္တြင္ ျပဳျပင္ၿပီးေသာ သိမ္အရံေစတီအား ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ယိုးဒယားဟန္အနည္းငယ္က်န္ေသးသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ သိမ္ေတာ္အား မူလကပင္ရွိသည္ဟုယူဆရသည့္ စတုရန္းပတ္လည္ အုတ္တံတိုင္းငယ္ျဖင့္ကာရံထားပါသည္။ စိတ္ရွည္လက္ရွည္လိုက္လံျပသေပးေသာ ဆရာေတာ္အားလည္း ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယိုးဒယားလက္ရာသိမ္ေတာ္တစ္ခု ေရာက္ရွိေနရသနည္းကို သမိုင္းလွန္ေသာ္ ကုန္းေဘာင္တတိယဆက္ ဆင္ျဖဴရွင္ေျမဒူးမင္းလက္ထက္က ျဖစ္ပြားေသာ ယိုးဒယား-ျမန္မာစစ္ပြဲမွ အစျပဳသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ဆင္ျဖဴရွင္သည္ အမ်ားကသိၾကသည့္အတိုင္း အယုဒၶယကို ေခ်မႈန္းလ်က္ ယိုးဒယားတို႔အေပၚစစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ မင္းျဖစ္သည္။ ဆင္ျဖဴရွင္နန္းတက္ခ်ိန္က ျမန္မာတို႔ႏွင့္စစ္မျဖစ္မီ အယုဒၶယနန္းေတာ္တြင္ ညီေနာင္ႏွစ္ပါး နန္းလုၾကသည့္ အရႈပ္အေထြးမ်ားရွိေနသည္။ ညီျဖစ္သူက အစ္ကိုျဖစ္သူဘုရင္၏ ထီးနန္းကို သိမ္းပိုက္ရာ အစ္ကိုျဖစ္သူ နန္းက်ဘုရင္သည္ ဘုန္းႀကီးဝတ္သြား၍ ၎၏ဘက္ေတာ္သားအားလံုးနီးပါးလည္းဘုန္းႀကီးဝတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာေသာအခါ ယိုးဒယားႏွင့္ ျမန္မာတို႔ စစ္ျဖစ္ၾကရာ ယိုးဒယားတို႔စစ္ရံႈး၍ အယုဒၶယက်ေလသည္။ ယိုးဒယားဘုရင္လည္းနတ္ရြာစံေလသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ဘုန္းႀကီးဝတ္ေနေသာ ေနာင္ေတာ္နန္းက်ဘုရင္ ေစာမ္ဒတ္ဖရေက်ာက္ဥထုမ္ေပါန္ (Somdet Phra Chow Ut’umphon) အား ဆင္ျဖဴရွင္၏အမိန္႔ျဖင့္ လူဝတ္လဲေစလ်က္ စစ္ပြဲတြင္ အသက္မေသက်န္ရစ္သည့္ ယိုးဒယားဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၊ မင္းမႈထမ္းမ်ားစြာ တို႔ကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ကာ ေနျပည္ေတာ္အင္းဝႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဧရာဝတီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း စစ္ကိုင္းတြင္ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ေလသည္။ နန္းက်ဘုရင္ ဥထုမ္ေပါန္အတြက္လည္း စံအိမ္ေဆာက္ေပးကာ ေနထိုင္ေစသည္။ သာမန္ယိုးဒယားအရပ္သားသံု႔ပန္းမ်ားကိုမူ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါယိုးဒယားသံု႔ပန္းအမ်ားစုတို႔သည္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ သက္ဆံုးတိုင္ေနထိုင္သြားခဲ့ၾကေလသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ယခုမဟာသိမ္ေတာ္ႀကီးသည္ စစ္ကိုင္းတြင္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းခံရေသာ ယိုးဒယားနန္းက်ဘုရင္ဥထုမ္ေပါန္၏ အဆက္အႏြယ္မ်ားႏွင့္ မင္းမႈထမ္းအဆက္အႏြယ္မ်ား၏ ေကာင္းမႈျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေနဝင္ဘုရင္တစ္ပါးႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုေအာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာလူမ်ိဳးတို႔အလယ္တြင္ သိမ္ငယ္စြာျဖင့္ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ရမည္မွာေသခ်ာေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈအတတ္ပညာတို႔ကို အသံုးခ်လ်က္ ေရျခားေျမျခားအရပ္တြင္ အနည္းဆံုး ဤသိမ္ေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသးရာ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေလသည္။

ယိုးဒယားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ေလ့လာၾကသည့္အခါတြင္လည္း ဤမဟာသိမ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ တခ်ိန္က ဤေနရာဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ အထိန္းသိမ္းခံ ၎တို႔၏ဘုရင္ႏွင့္အဆက္အႏြယ္တို႔၏ပံုရိပ္မ်ားအား ျမင္ေယာင္၍ လြမ္းေမာတသေနၾကမွာကို ျမင္ေယာင္ေသးေတာ့သည္။ အခ်ိန္ကာလေရြ႕ေလ်ာလာသည္ႏွင့္အမွ် ယိုးဒယားတို႔သည္လည္း ေဒသခံျမန္မာမ်ားႏွင့္ ေသြးေႏွာကာ ယိုးဒယားလူမ်ိဳးခ်ည္းမွသည္ ျမန္မာမ်ားအျဖစ္ေပ်ာက္ျပယ္သြားၾကေလၿပီ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၄၅မိနစ္ခရီးခန္႔သာရွိေသာ ဧရာဝတီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ယိုးဒယား႐ိုးရာအေငြ႕အသက္မ်ားပါဝင္သည့္ မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီး (ေခၚ) ယိုးဒယားသိမ္ေတာ္ႀကီးရွိ အဂၤေတပန္းလက္ရာမ်ား၊ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားအား ေလ့လာလိုသူမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား လက္လြတ္မခံသြားေရာက္သင့္ေသာ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

အကိုး။
ဗိုလ္မႉးဘရွင္ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ မင္းသားႀကီးဒမ္ေရာင္း၏ ‘ယိုးဒယား-ျမန္မာစစ္’
Credit – Si Thu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *