ထူးျခားၿပီး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ၀ါးနဲ႔ေဆာက္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံက စာသင္ေက်ာင္းေလး

နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားေတြ အလာအမ်ားဆုံးေဒသေတြထဲကတခုျဖစ္တဲ့ အင္းေလးကန္အနီး၊ ရွမ္းေတာင္တန္းေတြ ဝန္းရံထားတဲ့ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းေစာက္ေက်း႐ြာမွာ ဝါးနဲ႕